Недобоївська територіальна громада
Дністровського району, Чернівецької області
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОЛОЖЕННЯ  ​​​​​​​про відділ економічного розвитку та інвестиційного менеджменту Недобоївської сільської ради Дністровського району  Чернівецької області

Дата: 12.04.2024 03:15
Кількість переглядів: 116

Додаток 1

до рішення сільської ради

від  ___________________

____________________

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 

про відділ економічного розвитку

та інвестиційного менеджменту

Недобоївської сільської ради

Дністровського району

 Чернівецької області

 

 

І. Загальні положення

 

1.1. Відділ економічного розвитку, проєктного менеджменту та інвестицій (далі відділ) є самостійним виконавчим органом Недобоївської сільської  ради без статусу юридичної особи. Відділ утворюється сільською радою, є підзвітним та підконтрольним селищній раді, підпорядкованим селищному голові та виконавчому комітету сільської ради.

1.2.  Положення про відділ затверджується сільської радою.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Недобоївської  сільської  ради і виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, іншими нормативними актами, а також  цим положенням.

ІІ. Основні завдання

 

Основними завданнями відділу є:

2.1. Реалізація повноважень сільської ради та її виконавчих органів в сфері проектного менеджменту, економічного розвитку громади, залучення інвестицій для забезпечення стандартів комфортного проживання мешканців громади, створення сприятливих умов для розвитку промислового виробництва, малого та середнього бізнесу, збільшення надходжень до бюджету, участь у міжнародних грантових пропозиціях, реалізація політики у сфері співробітництва населених пунктів громади з іноземними містами - партнерами, міжнародними організаціями, іноземними субєктами господарювання.

 

 

ІІІ. Функції

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

3.1. Участь у розробці і реалізації концепцій, програм Місцевого Економічного Розвитку (МЕР) на довго-, середньо-, короткострокову перспективу і на поточний період по громаді з урахуванням загальнодержавних інтересів, місцевих умов і ресурсів.

3.2. Проведення державної інвестиційної політики в громаді, створення умов, що сприяють залученню та підвищенню ефективності використання внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

3.3. Сприяння розвитку інноваційної діяльності в громаді та створенню сучасної  інфраструктури.

3.4. Надання методичної, інформаційної, організаційної допомоги виконавчим органам ради, установам, підприємствам, організаціям, що належать до комунальної власності територіальної громади, а також в межах своєї компетенції забезпечення підготовки та написання програм, проєктів, реалізація яких передбачається за рахунок додатково залучених коштів грантових програм в т.ч. в рамках програм та ініціатив Європейського Союзу та інших програм міжнародної технічної та фінансової допомоги.

3.5. Участь в проведенні аналізу стану, тенденцій та виконання роботи з прогнозування економічного і соціального розвитку громади; участь у визначенні її пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та підготовка пропозицій з цих питань.

3.6. Участь у розробленні проекту програми економічного і соціального розвитку громади та інших регіональних і державних програм, здійснення моніторингу їх виконання.

3.7. Координація діяльності структурних підрозділів сільської ради та забезпечення взаємодії з ними під час складання програм, стратегії, а також під час розвязання інших проблем комплексного розвитку громади.

3.8. Участь у реалізації заходів, спрямованих на залучення інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату громади, формування переліку пріоритетних інвестиційних проектів, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів, міжнародних донорських  коштів.

3.9. Проведення підготовки та розповсюдження презентаційних матеріалів щодо інвестиційного потенціалу громади.

3.10. Пошук та інформування потенційних інвесторів, у тому числі зарубіжних, щодо інвестиційних містобудівних проектів, інших проєктів, які потребують залучення інвестицій.

3.11. Залучення підприємств, установ, організацій, за їх згодою, до розв'язання проблем інноваційного розвитку громади.

3.12. Забезпечення супроводу проєктів розвитку та інвестиційних проектів по обєктах різних форм власності, які реалізуються на території громади, як на етапі запуску проєкту, так і на всіх етапах його подальшої реалізації.

3.13. Підготовка матеріалів для отримання субвенцій з державного бюджету на соціально-економічний розвиток, на виконання інвестиційних проектів та реалізацію державних програм.

3.14. Підготовка проектів рішень сільської ради в межах компетенції відділу.

3.15. Участь у розробці проєкту Стратегії розвитку громади, Комунікаційної стратегії та інших планувальних документів у сфері своїх повноважень та подання їх на затвердження ради.

3.16. Участь у розробці проєктів, створенні сприятливих  умов для організації співробітництва громад.

3.17. Підготовка проектів для їх подання до Державного фонду регіонального розвитку, інших проектів та грантів, які реалізуються на обласному та державному рівні, а також до програм та фондів, що реалізують міжнародну технічну допомогу в Україні.

3.18. Сприяння налагодженню комунікативних завязків між сусідніми сільськими  радами та громадськістю, в тому числі організація співпраці з громадськими організаціями.

3.19. Сприяння створенню громадських організацій на території Недобоївської сільської ради,  їх методичний супровід .

3.20. Розробка та впровадження бюджету участі та бюджету для громадян на території Недобоївської територіальної громади.

3.21. Підготовка матеріалів з питань, що стосуються міжнародного співробітництва, до засідань робочих груп, делегацій сільської ради, що відряджаються за кордон.

3.22. Сприяння поширенню передового міжнародного досвіду у сфері місцевого самоврядування.

3.23. Впровадження та застосування в роботі всіх гендерно важливих механізмів (інструментів).

3.24. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.

3.25. Готує проєкти розпоряджень селищного голови, рішень сільської ради та виконавчого комітету, програм сільської ради з питань, що відносяться до повноважень відділу, у межах компетенції організовує їх виконання.

3.26. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад з питань, що відносяться до повноважень відділу.

3.27. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

3.28. Виконує інші функції, повязані з реалізацією наданих повноважень за напрямом діяльності.

ІV. Права

 

Відділ має право:

4.1. Залучати за узгодженням голови Недобоївської сільської ради на договірних (громадських) засадах науково-дослідні організації, вищі учбові заклади та інші установи, підприємства, громадські формування, а також відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.

4.2. Розглядати пропозиції керівників виконавчих органів ради, підприємств і організацій з питань розвитку економіки і прогнозування.

4.3. Координувати діяльність виконавчих органів сільської ради з питань розробки і узгодження прогнозів та програм економічного і соціального розвитку громади.

4.4. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що входять до компетенції відділу.

4.5. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів сільської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

4.6. Інформувати селищного голову у випадках, коли відповідні виконавчі органи сільської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів.

4.7. Брати участь у пленарних засіданнях сесій сільської ради, засіданнях постійних комісій сільської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених сільською радою, її виконавчими органами, селищним головою, з питань, що належать до компетенції відділу.

 

 

V. Організація роботи

 

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється селищним головою у встановленому законодавством  порядку.

5.2. Начальник здійснює функціональні обовязки відповідно до повноважень відділу, здійснює керівництво діяльністю відділу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, реалізацію його повноважень.

5.3. Посадові обовязки, права, кваліфікаційні вимоги та відповідальність працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються селищним головою.

5.4. Відділ взаємодіє з іншими виконавчими органами сільської  ради щодо візування розпорядчих документів.

5.5. Посадові особи відділу зобовязані:

- дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

- повідомляти письмово селищного голову не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів;

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

- вживати заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів;

- якісно та своєчасно виконувати покладені на них обовязки;

- дотримуватися правил поведінки посадової особи та обмежень, повязаних із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

5.6. Працівники відділу підпорядковуються начальнику відділу, призначаються / приймаються на посаду та звільняються з посади  селищним  головою за процедурою, визначеною чинним законодавством.

5.7. Штатний розпис відділу затверджуються селищним головою згідно діючого законодавства.

5.8. Відділ використовує печатки Недобоївської  сільської  ради та її виконавчого комітету із зображенням та без зображення Державного Герба України, кутові штампи Недобоївської  сільської  ради та її виконавчого комітету відповідно до встановленого порядку.

5.9. Відділ має та користується своєю круглою печаткою та необхідними  штампами  у випадках,  передбачених  правилами  діловодства.

VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. В разі необхідності зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття, та затверджуються сільською радою.

6.2. Реорганізація або ліквідація відділу здійснюється сільською радою відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

Сільський голова                                                                Юрій ЮЗВА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь