Недобоївська територіальна громада
Дністровського району, Чернівецької області
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Проведення кампанії декларування громадянами доходів отриманих у 2023 році

Дата: 25.01.2024 15:42
Кількість переглядів: 190

Нормативно – правова база.

Нова форма декларації про майновий стан і доходи
Хотинська державна податкова інспекція ГУ ДПС у Чернівецькій області звертає увагу, що з
01.01.2024 діє нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – податкова
декларація) та інструкція щодо її заповнення, оновлена редакція яких затверджена наказом
Міністерства фінансів України від 28 серпня 2023 року № 467 «Про затвердження Змін до форми
податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової
декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18
жовтня 2023 року за № 1817/40873.
Слід зазначити, що нова форма податкової декларації передбачає виокремлення податкових
зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб (далі – податок) при визначенні мінімального
податкового зобов’язання (далі – МПЗ) фізичними особами – підприємцями (крім осіб, що обрали
спрощену систему оподаткування) – власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (в
тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь.
Водночас звертаємо увагу, що сплата податку при визначенні МПЗ фізичними особами –
підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) здійснюється за кодом
бюджетної класифікації «11010500 – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними
особами за результатами річного декларування».
Крім того, значних змін набув порядок розрахунку суми податку, що підлягає поверненню з
бюджету у зв’язку із використанням права на податкову знижку за витратами, понесеними
відповідно до п. 166.3 ст. 166 розділу IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс), крім витрат
зазначених у п.п. 166.3.10 п. 166.3.10 ст. 166 розділу IV Кодексу (додаток Ф3 до декларації).

Основні випадки подання податкової декларації

про майновий стан і доходи

Відповідно до норм розділу IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс)
обов’язок щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – податкова
декларація) у платників податків виникає при отриманні:
окремих видів доходів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті, але не
звільнених від оподаткування (п. п. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодексу);
доходів від особи, яка не є податковим агентом (від інших фізичних осіб (резидентів або
нерезидентів)) (п. п. 168.2.1 п.168.2 ст. 168 Кодексу);іноземних доходів (п. п. 170.11.1 п. 170.11
ст. 170 Кодексу).
від підприємницької діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
(ст. 177 Кодексу);
від здійснення незалежної професійної діяльності (ст. 178 Кодексу).
та в інших випадках, передбачених Кодексом;
Також зобов’язані подати декларації:
іноземці, які за результатами звітного року набули статус у резидента України, які
мають відобразити у податковій декларації доходи з джерелом їх походження в Україні та
іноземні доходи (п.п. 170.10.4 п. 170.10 ст.170 Кодексу);
платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце
проживання, не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п.179.3 ст. 179 Кодексу).
Водночас, громадяни, які мають право на податкову знижку подають податкову
декларацію. Разом з тим відповідно до п. 179.2 ст. 179 Кодексу подання податкової декларації
вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо платник податку
отримував: доходи, у тому числі іноземні доходи, які згідно з Кодексом не включаються до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу; доходи виключно від податкових
агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу; доходи від
операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до Кодексу не
оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному
посвідченні договорів, був сплачений податок відповідно до цього розділу; доходи у вигляді
об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку

та/або з яких сплачено податок відповідно до п.174.3 ст. 174 Кодексу. Також податкова декларація
не подається у випадках, прямо передбачених Кодексом.
У разі якщо платник податку зобов'язаний подавати податкову декларацію відповідно до
інших положень Кодексу, то в ній поряд з іншими доходами зазначаються доходи, передбачені п.
179.2 ст. 179 Кодексу.
Крім того, платники податку мають право подати податкову декларацію з метою
використання права на податкову знижку.

Деякі нюанси щодо заповнення податкової декларації

про майновий стан і доходи

Декларація складається із головної форми і дев'яти додатків: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЄСВ 1, ЄСВ 2,
ЄСВ 3, МПЗ, КІК.
Фізичній особі – підприємцю на загальній системі оподаткування при звітуванні за
результатами звітного 2023 року необхідно подати додатки Ф2 та ЄСВ 1. Крім того, фізичні особи
– підприємці на загальній системі оподаткування, які є власниками, орендарями, користувачами,
на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до
сільгоспугідь, які здійснюють виробництво власної сільгосппродукції, подають ще додаток МПЗ.
Розрахунок загального МПЗ здійснюється відповідно до п. 177.14 ст. 177 Кодексу та ст. 38 прим.1
розділу I Кодексу.
Важливо! У річній податковій декларації фізична особа – підприємець зобов'язана
відобразити разом з доходами від підприємницької діяльності також інші доходи з джерелом їх
походження з України та іноземні доходи, якщо такі є. Зазначена норма встановлена у п. 177.11 ст.
177 Кодексу.
При звітуванні про отримані доходи, одержані у 2023 році, необхідно подати податкову
декларацію з типом «звітна». Електронний номер форми декларації про майновий стан і доходи –
F0100214.
Яким чином подається податкова декларація про майновий стан і доходи
Платник податків самостійно обирає спосіб подачі податкової декларації про майновий стан і
доходи (далі – податкова декларація) (п. 49.3 ст. 49 Кодексу):
особисто або уповноваженою особою;
поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до
закінчення граничного строку подання(п. 49.5 ст. 49 Кодексу);
засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України
«Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
В електронній формі податкову декларацію можна подати на сайті Державної податкової
служби України в особистому електронному кабінеті платника податків.
Для зручності платників податків ДПС в особистому електронному кабінеті розміщено
електронний сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи», що надає
можливість часткового автоматичного передзаповнення декларації на підставі даних
Державного реєстру фізичних осіб – платників податку та відомостей про обʼєкти
нерухомого чи рухомого майна.
Електронний сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи» дозволяє
сформувати податкову декларацію та подати її до контролюючого органу з копіями первинних
документів, у т. ч. для використання права на податкову знижку. Граничні строки подання
податкової декларації про майновий стан і доходи

Податковим кодексом України (далі – Кодекс)
передбачено, що податкова декларація про
майновий стан і доходи (далі – податкова
декларація) подається:
Граничні терміни подання податкової

декларації

Категорія платників податку

до 01 травня року, наступного за звітним* громадяни
до 01 травня року, наступного за звітним* фізичні особи – підприємці (крім осіб, що

обрали спрощену систему оподаткування)
до 01 травня року, наступного за звітним* фізичні особи, які здійснюють незалежну

професійну діяльність

протягом 20 календарних днів місяця
наступного за календарним місяцем, в якому
проведено державну реєстрацію припинення
підприємницької діяльності фізичної особи –
підприємця за її рішенням*

фізичні особи – підприємці (крім осіб, що
обрали спрощену систему оподаткування) у разі
припинення підприємницької діяльності

не пізніше 60 календарних днів, що
передують виїзду

резиденти, які виїжджають за кордон на постійне
місце проживання

до 31 грудня (включно) року, наступного за
звітним

фізичні особи, у яких є право на податкову
знижку

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або
святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що
настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ст. 49 Кодексу).
Важливо! За умови якщо у платника податку відсутні підтверджуючі документи щодо
суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній
юрисдикції, оформлені згідно зі ст. 13 Кодексу, то відповідно до п. п. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170
Кодексу такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою
адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації  до 31 грудня року,
наступного за звітним.
Граничні строки сплати податкових зобов’язань, визначених у податковій

декларації про майновий стан і доходи за 2023 рік

До 01 серпня 2024 року – для громадян та осіб, які здійснюють незалежну професійну
діяльність. 
Протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного
строку подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) –
для фізичних осіб – підприємців та для фізичних осіб – підприємців, стосовно яких проведено
державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи (крім осіб, що
обрали спрощену систему оподаткування). 
Платник податку – фізична особа, який зобов’язаний подати податкову декларацію,
визначити та сплатити свої податкові зобов’язання, сплачує за кодами бюджетної класифікації:
«11010500» – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування»;
«11011001» – «військовий збір, що сплачується за результатами декларування».  Інформація
про реквізити банківських рахунків для сплати податків відповідно до адміністративно-
територіального устрою України оприлюднена на офіційному вебпорталі ДПС у рубриці
«Бюджетні рахунки» (https://tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь