Недобоївська громада
Чернівецька область, Дністровський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Договір по наданню послуг

Дата: 12.07.2021 14:59
Кількість переглядів: 222

 

ДОГОВІР

Про надання послуг

«____»______________2021р.

Комунальне підприємство «Недобоївська ОГ» в особі директора     ДЕМА В.А.

Що діє на підставі  Статуту. В подальшому «Виконавиць», з однієї сторони та

В особі______________________________________ що діє на підставі__________-_____________

Об’єкт за адресою ______________________________________

В подальшому «замовник», з іншої сторони, уклали такий договір про наступне:

 1. Предмет договору. Обов’язки сторін
  1. Замовник доручає а Виконавець бере на себе зобов’язання в наданні послуг по прийманню вивезенню та сортуванню твердих побутових відходів(ТПВ) на умовах цього договору.
  2. Виконавець зобов’язується здійснювати контроль за дотриманням Правил про санітарну очистку населеного пункту.
  3. Замовник зобов’язується не допускати попадання  до відходів побутового характеру рідких відходів нафтопродуктів та інших легкозаймистих матеріалів.
  4. Інші види послуг ,не передбачені цим договором, обумовлюються додатковими угодами до цього договору, або іншими договорами.
 2. Порядок розрахунків
  1. Замовник сплачує Виконавцю за приймання, вивіз та знешкодження ТПВ суму коштів в розмірі _________________________грн. з двору, згідно затверджених розцінок.
  2. У вартість наданих послуг податок на додану вартість.
  3. Замовник зобов’язується   до _____ числа наступним за календарем місяцем оплатити  вартість наданих послуг на розрахунковий рахунок Виконавця або готівкою через касу Виконавця.
  4. Виконавиць має право змінити вартість послуг визначених в п. 2.1 даного договору, попередивши письмово про це Замовника не пізніше за 15 днів до введення їх в дію. Відповідно  Замовник зобов’язується здійснити оплату наданих послуг керуючись п. 2.3 даного договору.
  5. Завантаження відходів здійснюється силами Виконавця та транспортний засіб, поданий Виконавцем.
 3. Обсяги та вартість наданих послуг
  1. Середньомісячний обсяг вивезення та знешкодженням ТПВ становить ___________м на суму _______________грн. в тому числі ПДВ.
  2. Загальний обсяг вивезених та знешкоджених ТПВ з моменту заключення договору до закінчення терміну його дії становить _________________ на суму _________грн.
  3.  В разі фактичного надання Замовнику послуг в обсязі більше ніж визначено в п. 3.2 даного договору , останній зобов’язується додатково оплатити вартість наданих послуг із розрахунку фактичного обсягу вивезення сміття за цінами визначених п. 2.1 даного договору.
 4. Права «Замовника»
  1. Замовник має право на:
  2. Одержання від Виконавця достовірної та своєчасної інформації, що стосується послуг, які надаються.
  3. Усунення Виконавцем виявлених недоліків у надані послуг у 5-денний термін з моменту виявлення Замовником.

5.Права «виконавця»

5.1 Виконавиць має право на:

5.1.1 Стягнення неустойки в разі несвоєчасного проведення Замовником платежів за надані послуги згідно чиним законодавством України та керуючись умовами договору.

5.1.2 Припинення надання послуг з попереднім попередженням Замовника за 10 днів до їх припинення в разі порушення вимог, передбачених в п. 2.3 цього договору. Договірні відносини поновлюються після ліквідації Замовником  заборгованості. 

                                                     6. Відповідальність сторін

6.1 Замовник несе відповідальність прострочення терміну оплати за надані послуги шляхом сплати пені в розмірі 1% від суми заборгованості за кожний прострочений день, враховуючи день оплати.

6.2 Виконавець несе відповідальність в разі порушення прав Замовника.

6.3 Замовник зобов’язується роздільно зберігати сміття, заздалегідь повідомляти Виконавця про види відходів  та інформувати про склад відходів, що підлягають передачі.

7. Порядок розв’язання суперечок

7.1 Всі суперечки, які можуть виникнути під час виконання цього договору, по можливості будуть вирішуватися шляхом переговорів між сторонами.

7.2 У випадку, якщо згоди не буде досягнути шляхом переговорів, спір підлягає передачі на розгляд господарського суду відповідно до діючого законодавства України.

8.Інші умови

8.1 Даний договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.

8.2 Умови договору можуть бути змінені шляхом підписання сторонами додатку до даного договору за виключенням зміни цін на послуги, порядок зміни яких визначається п. 2.4 даного договору.

8.3 Даний договір діє до   ____________р. і набирає чинності з дня його підписання та вважається продовженим ,якщо за місяць до зазначеного терміну не буде заявлено однією із сторін про відмову від цього Договору або  його перегляд.

9. Юридичні адреси, реквізити сторін

«Виконавець»                                                         «Замовник»

КП «Недобоївська ОГ»                                                                ___________________________

С.__________ вул.________________                   ___________________________

Р/Р ______________ МФО_______                       ___________________________

Код_________                                                         вул________________________

Підпис_____________________                           підпис _____________________

                         М.п.

ДОГОВІР

Про надання послуг

«____»______________2021р.

Комунальне підприємство «Недобоївська ОГ» в особі директора     ДЕМА В.А.

Що діє на підставі  Статуту. В подальшому «Виконавиць», з однієї сторони та

В особі______________________________________ що діє на підставі__________-_____________

Об’єкт за адресою ______________________________________

В подальшому «замовник», з іншої сторони, уклали такий договір про наступне:

 1. Предмет договору. Обов’язки сторін
  1. Замовник доручає а Виконавець бере на себе зобов’язання в наданні послуг по прийманню вивезенню та сортуванню твердих побутових відходів(ТПВ) на умовах цього договору.
  2. Виконавець зобов’язується здійснювати контроль за дотриманням Правил про санітарну очистку населеного пункту.
  3. Замовник зобов’язується не допускати попадання  до відходів побутового характеру рідких відходів нафтопродуктів та інших легкозаймистих матеріалів.
  4. Інші види послуг ,не передбачені цим договором, обумовлюються додатковими угодами до цього договору, або іншими договорами.
 2. Порядок розрахунків
  1. Замовник сплачує Виконавцю за приймання, вивіз та знешкодження ТПВ суму коштів в розмірі _________________________грн. з двору, згідно затверджених розцінок.
  2. У вартість наданих послуг податок на додану вартість.
  3. Замовник зобов’язується   до _____ числа наступним за календарем місяцем оплатити  вартість наданих послуг на розрахунковий рахунок Виконавця або готівкою через касу Виконавця.
  4. Виконавиць має право змінити вартість послуг визначених в п. 2.1 даного договору, попередивши письмово про це Замовника не пізніше за 15 днів до введення їх в дію. Відповідно  Замовник зобов’язується здійснити оплату наданих послуг керуючись п. 2.3 даного договору.
  5. Завантаження відходів здійснюється силами Виконавця та транспортний засіб, поданий Виконавцем.
 3. Обсяги та вартість наданих послуг
  1. Середньомісячний обсяг вивезення та знешкодженням ТПВ становить ___________м на суму _______________грн. в тому числі ПДВ.
  2. Загальний обсяг вивезених та знешкоджених ТПВ з моменту заключення договору до закінчення терміну його дії становить _________________ на суму _________грн.
  3.  В разі фактичного надання Замовнику послуг в обсязі більше ніж визначено в п. 3.2 даного договору , останній зобов’язується додатково оплатити вартість наданих послуг із розрахунку фактичного обсягу вивезення сміття за цінами визначених п. 2.1 даного договору.
 4. Права «Замовника»
  1. Замовник має право на:
  2. Одержання від Виконавця достовірної та своєчасної інформації, що стосується послуг, які надаються.
  3. Усунення Виконавцем виявлених недоліків у надані послуг у 5-денний термін з моменту виявлення Замовником.

5.Права «виконавця»

5.1 Виконавиць має право на:

5.1.1 Стягнення неустойки в разі несвоєчасного проведення Замовником платежів за надані послуги згідно чиним законодавством України та керуючись умовами договору.

5.1.2 Припинення надання послуг з попереднім попередженням Замовника за 10 днів до їх припинення в разі порушення вимог, передбачених в п. 2.3 цього договору. Договірні відносини поновлюються після ліквідації Замовником  заборгованості. 

                                                     6. Відповідальність сторін

6.1 Замовник несе відповідальність прострочення терміну оплати за надані послуги шляхом сплати пені в розмірі 1% від суми заборгованості за кожний прострочений день, враховуючи день оплати.

6.2 Виконавець несе відповідальність в разі порушення прав Замовника.

6.3 Замовник зобов’язується роздільно зберігати сміття, заздалегідь повідомляти Виконавця про види відходів  та інформувати про склад відходів, що підлягають передачі.

7. Порядок розв’язання суперечок

7.1 Всі суперечки, які можуть виникнути під час виконання цього договору, по можливості будуть вирішуватися шляхом переговорів між сторонами.

7.2 У випадку, якщо згоди не буде досягнути шляхом переговорів, спір підлягає передачі на розгляд господарського суду відповідно до діючого законодавства України.

8.Інші умови

8.1 Даний договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.

8.2 Умови договору можуть бути змінені шляхом підписання сторонами додатку до даного договору за виключенням зміни цін на послуги, порядок зміни яких визначається п. 2.4 даного договору.

8.3 Даний договір діє до   ____________р. і набирає чинності з дня його підписання та вважається продовженим ,якщо за місяць до зазначеного терміну не буде заявлено однією із сторін про відмову від цього Договору або  його перегляд.

9. Юридичні адреси, реквізити сторін

«Виконавець»                                                         «Замовник»

КП «Недобоївська ОГ»                                                                ___________________________

С.__________ вул.________________                   ___________________________

Р/Р ______________ МФО_______                       ___________________________

Код_________                                                         вул________________________

Підпис_____________________                           підпис _____________________

                         М.п.

 

Договір (DOC)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь