Недобоївська територіальна громада
Дністровського району, Чернівецької області
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про Інспекцію з благоустрою Недобоївської територіальної громади

Дата: 12.07.2021 14:56
Кількість переглядів: 744

Скачати положення

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Інспекцію з благоустрою

Недобоївської   територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Інспекція з благоустрою Недобоївської  територіальної громади (далі – Інспекція з благоустрою) утворюється  Недобоївською сільською радою як структурний підрозділ Комунального підприємства «Недобоївська ОГ» (далі – КП «Недобоївська ОГ») для здійснення контролю за станом благоустрою території Недобоївської  територіальної громади (далі – територія ТГ), виконанням Правил благоустрою Недобоївської сільської ради (далі по тексту – Правила), забезпечення чистоти і порядку на території  ТГ, охорони зелених насаджень і водойм, місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами організаціями територій.

1.2. Інспекція з благоустрою утримується за рахунок коштів КП «Недобоївська ОГ» в тому числі виділених з сільського бюджету, за рішенням сесії ТГ.

1.3. У своїй діяльності Інспекція з благоустрою керується Конституцією і законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими та нормативно-технічними актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Недобоївської сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, Правилами благоустрою Недобоївської сільської ради,  Порядком з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, зафіксовані посадовими особами, уповноваженими на те виконавчим комітетом Недобоївської сільської ради та цим Положенням.

1.4. Структура Інспекції з благоустрою та її чисельність затверджується сесією Недобоївської сільської ради.

1.5. Інспекція з благоустрою підпорядковується директору КП «Недобоївська ОГ», який спрямовує та координує її діяльність.

1.6. Працівники Інспекції з благоустрою забезпечуються: службовими посвідченнями, бланками приписів та протоколів про порушення у сфері благоустрою встановленого зразка.

1.7. Інспекція з благоустрою не є юридичною особою, а являється структурним підрозділом КП «Недобоївська ОГ».

1.8. Місцезнаходження інспекції – 60035, вул. Головна, 28-а, с. Недобоївці,  Дністровського району, Чернівецької області.

2. Основні завдання інспекції

Основними завданнями Інспекції з благоустрою є:

2.1. Контроль за станом благоустрою на території  ТГ;

2.2. Контроль за дотриманням Правил благоустрою Недобоївської сільської ради, забезпечення чистоти і порядку на території  ТГ;

2.3. Сприяння виконання Правил та поліпшенню стану благоустрою території ТГ;

2.4. Складання протоколів, передбачених статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передача їх у відповідні органи, які згідно з чинним законодавством України наділені правом розглядати ці справи, сприяння виконанню прийнятих рішень щодо притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності (забезпечення принципу невідворотності покарання), а також представництво інтересів у всіх судах по справах, що стосуються розгляду складених ними протоколів та оскарження винесених за результатами їх розгляду постанов.

2.5. Профілактика запобігання правопорушень в сфері благоустрою.

3. Функції інспекції

Інспекція з благоустрою відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. Проводить рейди та перевірки територій та об’єктів ТГ щодо стану їх благоустрою;

3.2. Проводить рейди та перевірки додержання підприємствами, установами, організаціями, і громадянами (в тому числі суб’єктами підприємницької діяльності) законодавства у сфері благоустрою (Правил, тощо);

3.3. Здійснює складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів для притягнення винних до відповідальності за статтями, передбаченими  Кодексом України про адміністративні правопорушення;

3.4. Забезпечує підготовку документів, з попереднім узгодженням з керуючим справами виконавчого комітету Недобоївської сільської ради та начальник відділ правового забезпечення та організаційно-кадрової роботи  цієї ж ради, для подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил, забезпечення чистоти і порядку на території  ТГ, бере участь у розгляді складених ними протоколів в першій та апеляційній інстанціях;

3.5. Вживає заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою території ТГ;

3.6. Сприяє забезпеченню чистоти і порядку на території ТГ, очищенню територій та об’єктів від побутових відходів, безхазяйного майна, самовільно розміщених об’єктів та елементів;

3.7. Приймає участь у контролі за якістю матеріалів і виробів та проведенням робіт з будівництва, ремонтів та утримання територій та об’єктів благоустрою;

3.8. Здійснює контроль за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану територій та об’єктів благоустрою ТГ;

3.9. Приймає участь в обговоренні проектів нових Правил благоустрою Недобоївської сільської ради та внесення змін до діючих, іншої технічної документації з питань благоустрою і вносить відповідні пропозиції на розгляд органів місцевого самоврядування;

3.10. Вносить пропозиції щодо розвитку та поліпшення стану благоустрою територій ТГ, удосконалення Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку на території ТГ;

3.11. Приймає участь та безпосередньо розглядає звернення та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань, що відносяться до компетенції Інспекції з благоустрою;

3.12. Здійснює профілактику запобігання порушенням законодавства в сфері благоустрою населених пунктів;

3.13. Періодично (не рідше 1 разу на квартал) інформує виконавчий комітет та депутатів (на сесіях) Недобоївської сільської ради про результати проведених рейдів та перевірок, а також про іншу проведену роботу;

3.16. Готує матеріали та пропозиції на засідання Недобоївської сільської ради та виконавчого комітету з питань, що відносяться до компетенції Інспекції з благоустрою, а також готує і подає на сесію сільської ради річний звіт про проведену роботу;

3.17. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. А саме на працівників Інспекції з благоустрою можуть покладатися обов’язки  громадського інспектора з охорони довкілля для складання адміністративних протоколів за порушення вимог ст. 77 прім.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4. Права інспекції

Інспекція з благоустрою має право:

4.1 проводити рейди та перевірки територій та об’єктів ТГ щодо стану їх благоустрою і додержання підприємствами, установами, організаціями, громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

4.2 виносити приписи щодо усунення порушень чинного законодавства та складати протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів для притягнення винних до відповідальності;

4.3 одержувати у встановленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи і матеріали для виконання покладених на неї завдань;

4.4 надавати допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам у поліпшенні стану територій та об’єктів благоустрою міста щодо стану їх благоустрою;

4.5 здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою населених пунктів;

4.6 подавати у встановленому порядку пропозиції з розвитку та поліпшення стану благоустрою територій ТГ, удосконалення Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку на території  ТГ;

4.7 брати участь у межах своєї компетенції у роботі комісій, що утворюються Недобоївською сільською радою та її виконавчими органами;

4.8 надавати інформацію за підписом керівництва КП «Недобоївська ОГ» іншим органам державного контролю відповідно до законодавства.

4.9 запрошувати в інспекцію керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, що розташовані на території міста, окремих громадян, власників житлових будинків для дачі пояснень про порушення правил благоустрою, вимагати від них письмової або усної інформації щодо намірів про усунення виявлених недоліків;

4.10 вносити пропозиції щодо анулювання дозволів наданих суб'єктам підприємницької діяльності на розміщення об'єктів зовнішньої реклами, виносної (виїзної) торгівлі, тощо, які систематично порушують правила благоустрою  ТГ;

4.11 запрошувати в інспекцію керівників підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, комерційних структур i окремих громадян для ознайомлення з приписами i протоколами про скоєння правопорушення;

4.12 здійснювати відповідно до чинного законодавства фото, відео зйомку, звукозапис, як допоміжний засіб для запобігання та/або припинення порушень вимог законодавства у сфері благоустрою а також з метою фіксації фактів вчинення правопорушень з метою притягнення винних осіб до відповідальності.

4.13 забезпечувати формування, підготовку, публікацію (розміщення) матеріалів, які відносяться до компетенції інспекції на сайті сільської ради та в засобах масової інформації.

5. Структура та організація роботи інспекції

5.1. Структура та штатна чисельність  Інспекції з благоустрою затверджується на сесії Недобоївської сільської ради за поданням директора КП «Недобоївська ОГ» після попереднього узгодження з Недобоївським головою ТГ та постійними комісіями  з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту та

 з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою. 

5.2. Працівники Інспекції з благоустрою забезпечуються відповідними посвідченнями. Посвідчення повинні містити інформацію про особу інспектора, його фотокартку, посвідчуються підписами керівництва КП «Недобоївська ОГ» і сільським головою та відповідно скріплюється печатками КП «Недобоївська ОГ» Недобоївської  ТГ.

5.3. Працівники Інспекції з благоустрою повинні відповідати освітньо-кваліфікаційному рівню не нижче бакалавра, наявність водійського посвідчення, бути фізично та психічно здоровим.

5.4. Повноваження працівників Інспекції з благоустрою визначаються цим положенням та їх посадовими інструкціями, затвердженими директором КП «Недобоївська ОГ».

5.5.Працівники інспекції призначаються на посади директором КП «Недобоївська ОГ» після попереднього погодження сесією Недобоївської  ТГ на умовах строкового трудового договору (контракту) терміном не більше ніж на 1 (один) рік. Продовження дії строкового трудового договору (контракту) працівників інспекції з благоустрою має виключно сесія Недобоївської  ТГ.

5.6. Працівники Інспекції з благоустрою на час дії строкового трудового договору підлягають обов’язковому страхуванню життя, здоров’я та від нещасних випадків на виробництві за рахунок коштів КП «Недобоївська ОГ».

6. Порядок проведення перевірок

6.1. Інспектор Інспекції з благоустрою має право брати участь у спільних рейдах та перевірках з представниками наглядових та контролюючих органів державної влади.

6.2. Інспектор має право самостійно проводити планові та позапланові перевірки по дотриманню підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами законодавства у сфері благоустрою.

6.3. Планові перевірки проводяться згідно графіку, що затверджується директором КП «Недобоївська ОГ» та погоджується Недобоївським сільським головою.

6.4. Позапланові перевірки проводяться у разі надходження заяв, скарг, службових, доповідних записок або у разі явного загальновідомого порушення законодавства у сфері благоустрою.

6.5. При проведенні перевірок інспектор повинен мати при собі службове посвідчення.

6.6. Інспектор, під час перевірки об’єкту благоустрою, виявивши порушення вимог Правил благоустрою, зобов’язаний невідкладно вчинити всі можливі дії з метою встановлення особи правопорушника та скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення згідно Порядку з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, зафіксовані посадовими особами, уповноваженими на те виконавчим комітетом Недобоївської сільської ради, затверджений рішенням виконавчого комітету Недобоївської сільської ради .

7. Відповідальність посадових осіб інспекції

7.1. Посадові особи Інспекції з благоустрою несуть адміністративну, дисциплінарну, кримінальну та цивільну відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього Положення та посадових інструкцій.

7.2. Підстави, види і порядок відповідальності посадових осіб Інспекції визначаються Конституцією, чинним законодавством України та правилами внутрішнього трудового розпорядку КП «Недобоївської ОГ».

 

8. Прикінцеві положення

8.1. Внесення змін та доповнень до Положення, а також ліквідація Інспекції з благоустрою здійснюється за рішенням Недобоївської сільської ради.

8.2. Припинення діяльності Інспекції з благоустрою здійснюється відповідно до чинного законодавства, на підставі рішення Недобоївської сільської ради прийнятого за поданням сільського голови та/або депутатів, та/або директора КП «Недобоївська ОГ».

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь