Недобоївська територіальна громада
Дністровського району, Чернівецької області
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу на рівні сільського бюджету 09.09.2019

Дата: 05.02.2021 16:28
Кількість переглядів: 737

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

Рішенням  сесії  скликання  Недобоївської сільської ради

Від 09.09.2019№754/44/19

 

 

 

 

Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу

на рівні сільського бюджету

 

І. Загальна частина

 

Бюджетний регламент визначає основні організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання сільського бюджету Недобоївської об’єднаної територіальної громади та звітування про його виконання.

Основною метою прийняття Бюджетного регламенту є забезпечення координації та узгодженості дій між усіма учасниками на усіх стадіях бюджетного процесу, а також забезпечення його прозорості і публічності.

Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, Бюджетного і Податкового кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про доступ до публічної інформації» та інших чинних нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

 

ІІ. Складання прогнозу сільського бюджету Недобоївської  об’єднаної територіальної громади

 

Фінансовий відділ щороку спільно з головними розпорядниками коштів місцевого бюджету відповідно до цілей та пріоритетів, визначених Програмою економічного і соціального розвитку України та Недобоївської ОТГ , з урахуванням Бюджетної декларації та на підставі схваленого Кабінетом Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди складає прогноз сільського бюджету — документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники сільського бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту сільського  бюджету.

Прогноз сільського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди формується відповідно до структурно-логічної схеми та рекомендацій щодо її складання, доведених Міністерством фінансів України і включає такі складові:

 1. загальну частину,в якій зазначаються нормативно-правові акти, що є підставою для складення Прогнозу, мету та основні завдання Прогнозу, принципи його формування, положення щодо врахування цілей та пріоритетів бюджетної політики, очікувані результати реалізації Прогнозу, можливі ризики невиконання прогнозних показників, індикативні показники соціально-економічного розвитку, які використовуються при складанні Прогнозу;
 2. індикативні прогнозні бюджетні показники на наступні за плановим два бюджетні періоди за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування;
 3. пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити та результати, яких планується досягти в рамках реалізації бюджетної політики на наступні за плановим два роки. У цій частині зазначаються характеристики щодо джерел наповнення сільського бюджету та напрямів використання бюджетних коштів в основних сферах/галузях діяльності, надання кредитів з сільського бюджету та їх повернення до бюджету у середньостроковому періоді;
 4. виконання інвестиційних програм (проектів). Зазначаються індикативні прогнозні показники сільського бюджету за бюджетними програмами, які забезпечують протягом двох наступних за плановим років виконання інвестиційних проектів у розрізі об’єктів. Також зазначаються джерела бюджету, за рахунок яких забезпечуватимуться видатки на виконання інвестиційних проектів;
 5. міжбюджетні відносини. У цій частині зазначаються прогнозні показники сільського бюджету у розрізі міжбюджетних трансфертів, які планується отримувати та надавати з сільського бюджету.

Показники прогнозу сільського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди визначаються з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом сільського бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

При цьому показники прогнозу сільського бюджету можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом сільського бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, у разі:

1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку Недобоївської ОТГ від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу сільського бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням про сільський бюджет, від аналогічних показників, визначених у прогнозі сільського бюджету, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, органів місцевого самоврядування, що впливають на показники сільського бюджету у середньостроковому періоді.

Прогноз сільського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди є невід’ємною частиною проекту сільського бюджету на плановий бюджетний період.

Схвалення Прогнозу сільського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється:

на2020 рік одночасно з проектом рішення про сільський бюджет на плановий бюджетний період;

починаючи з 2021 року не пізніше 01 вересня року, що передує плановому.

Для організації роботи по складанню прогнозу сільського бюджету розробляється план заходів, який затверджується розпорядженням Недобоївської сільської ради щодо:

Прогнозу на 2021-2022 роки – до 01 вересня 2019 року;

Прогнозу на 2022 і наступні роки -  до 15 травня, що передує плановому.

 

ІІІ. Складання проекту сільського бюджету Недобоївської об’єднаної територіальної громади

 

Складання проекту сільського бюджету – це перша стадія бюджетного процесу, що розпочинає бюджетний цикл на місцевому рівні.

Проект сільського бюджету – це проект плану формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються протягом бюджетного періоду.

Бюджетний період становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Фінансовий відділ Недобоївської сільської ради безпосередньо відповідає за складання проекту сільського бюджету та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу.

Формування  проекту сільського бюджету здійснюється поетапно.

Початком бюджетного процесу є схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, який ґрунтується на прогнозних і програмних документах економічного та соціального розвитку і містить положення щодо:

1) орієнтовних основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (із зазначенням індексів споживчих цін та цін виробників, а також інших показників, необхідних для розроблення проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період);

2) основних завдань бюджетної політики, зокрема встановлення розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

3) пріоритетних завдань податкової політики;

4) взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами;

5) інших питань, необхідних для складання проекту закону про Державний бюджет України.

З цього часу і до схвалення Урядом проекту Державного бюджету України на наступний бюджетний період розпочинаються підготовчі заходи щодо розробки проекту сільського бюджету на наступний бюджетний період, зокрема:

1) аналізується стан виконання сільського бюджету за попередні бюджетні періоди;

2) проводиться оцінка виконання сільського бюджету в поточному періоді, виявляються тенденції у виконанні як дохідної так і видаткової частини;

3) визначається загальний рівень прогнозного обсягу доходів сільського бюджету на наступні бюджетні періоди;

4) здійснюються попередні прогнозні розрахунки необхідного обсягу видатків сільського бюджету у плановому та двох наступних за плановим бюджетних періодах;

5) укладаються угоди щодо надання міжбюджетних трансфертів іншим місцевим бюджетам тощо.

Прогнозні розрахунки дохідної і видаткової частин сільського бюджету виконуються з урахуванням отриманих з Міністерства фінансів України особливостей складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період.

Безпосереднім початком етапу формування проекту рішення про сільський бюджет є отримання від Міністерства фінансів України у тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів.

Розпочинається цей процес з доведення фінансовим відділом Недобоївської сільської ради до головного розпорядника коштів бюджету показників граничних обсягів витрат (видатків та надання кредитів) сільського бюджету на плановий бюджетний період та індикативних прогнозних показників граничних обсягів витрат сільського бюджету(видатків та надання кредитів) на наступні два за плановим бюджетні періоди, а також іншої інформації, необхідної для складання бюджетних запитів.

Головні розпорядники коштів місцевого бюджету організують розроблення бюджетних запитів у встановлені ним терміни та з урахуванням  вимог Інструкції  з підготовки  бюджетних запитів,  затвердженої  наказом Департаменту фінансів  Чернівецької  обласної державної  та зареєстрованої  в Головному  територіальному  управлінні  юстиції  у Чернівецькій області.

Бюджетні призначення на фінансування заходів місцевих програм включаються в проект сільського бюджету після розгляду цих програм на засіданні робочої групи з визначення пріоритетних регіональних (комплексних) програм, що будуть фінансуватися з місцевого бюджету.

На основі поданих бюджетних запитів та відповідно до доведеної Міністерством фінансів України типової форми рішення фінансовий відділ Недобоївської сільської ради готує проект рішення про сільський бюджет і додатки до нього.

Для здійснення координації процесу складання проекту сільського бюджету на наступний бюджетний період та узгодження дій між його учасниками розробляється план заходів, який затверджується розпорядженням Недобоївської сільської ради до 01 вересня.

 

ІV. Розгляд і затвердження проекту рішення про сільський бюджет Недобоївської  об’єднаної територіальної громади

 

Фінансовий відділ подає  проект рішення про сільський бюджет на розгляд й схвалення головному розпоряднику коштів .

Разом з проектом рішення  про сільський бюджет подаються:

1) пояснювальна записка до нього, яка містить:

а) інформацію про соціально-економічний стан Недобоївської ОТГ і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту сільського бюджету;

б) оцінку доходів сільського бюджету;

в) пояснення до основних положень проекту рішення про сільський бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин;

2) прогноз сільського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди;

3) показники витрат сільського бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проектів, що враховані в бюджеті;

4) перелік інвестиційних проектів на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

5) інформацію про хід виконання сільського бюджету у поточному бюджетному періоді;

6) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту сільського бюджету;

7) інші матеріали.

Рішенням про сільський бюджет визначаються:

1) загальні суми доходів, видатків та кредитування з розподілом на загальний та спеціальний фонди;

2) доходи сільського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

3) фінансування сільського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

4) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

5) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатку до рішення);

6) розмір оборотного залишку коштів сільського бюджету;

7) додаткові положення, що регламентують процес виконання сільського бюджету.

Недобоївська сільська рада схвалює проект рішення сесії сільської ради про сільський бюджет шляхом прийняття відповідного розпорядження.

Крім того, з метою інформування громадськості проект сільського бюджету виноситься на розгляд громадської ради і розміщується на офіційному сайті Недобоївської ОТГ.

Недобоївська сільська рада  направляє проект рішення сесії сільської ради про сільський бюджет з усіма матеріалами  на розгляд і затвердження сесією Недобоївської сільської ради.

Фінансовий відділ Недобоївської сільської ради  забезпечує супровід проекту сільського бюджету під час його розгляду на комісіях і сесії  Недобоївської сільської ради.

Сільський  бюджет на відповідний рік затверджується рішенням Недобоївської сільської ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Рішення про сільський бюджет у десятиденний термін публікується у засобах масової інформації, визначених сільською радою. Крім того рішення про сільський бюджет з усіма додатками розміщується на офіційному сайті Недобоївської ОТГ.

Якщо до початку нового бюджетного періоду сільський бюджет не затверджується, то на виконання вимог частини 3 статті 78 Бюджетного кодексу України та з дотриманням норм визначених статтею 79 Кодексу фінансовим відділом формується тимчасовий розпис сільського бюджету на І квартал відповідного року, який затверджується розпорядженням Недобоївської сільської ради.

 

V. Організація виконання сільського бюджету Недобоївської об’єднаної територіальної громади

 

Недобоївська сільська рада  забезпечує виконання сільського бюджету. Для організації роботи по виконанню сільського бюджету розробляється план заходів, який затверджується розпорядженням Недобоївської сільської ради в місячний термін після затвердження сільського бюджету.

Сільська рада здійснює загальну організацію та управління виконанням сільського бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Казначейське обслуговування сільського бюджету здійснюється Головним управлінням Державної казначейської служби України у Хотинському районі. Головне управління Державної казначейської служби України у Чернівецькій області веде облік усіх надходжень, що належать обласному бюджету, та за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з Департаментом фінансів обласної державної адміністрації, здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до обласного бюджету.

Сільський бюджет виконується за розписом, який затверджується сільським головою . Сільська рада протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису сільського бюджету встановленим бюджетним призначенням.

Головне управління Державної казначейської служби України у Хотинському районі здійснює операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників коштів сільського бюджету, оформлених відповідно до вимог законодавства, на підставі підтвердних документів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань та наявних бюджетних асигнувань за видатками сільського бюджету.

 

VІ. Внесення змін до рішення про сільський бюджет Недобоївської об’єднаної територіальної громади

Пропозиції про внесення змін до бюджетних призначень подаються та розглядаються у порядку, встановленому для складання проекту сільського бюджету. 

Фінансовий відділ Недобоївської сільської ради готує проект рішення про внесення змін до сільського бюджету і додатки до нього з дотриманням усіх процедур, визначних для складання проекту рішення про сільський бюджет на плановий бюджетний період і подає його на схвалення Недобоївській сільській раді.

У пояснювальній записці зазначаються положення, що стосуються змін до сільського бюджету: підстави для внесення змін, суть проблеми, яка потребує розв’язання, та причини її виникнення, фінансово-економічні розрахунки та їх обґрунтування.

Зміни до рішення про сільський бюджет можуть вноситись у разі:

 1. необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку його несвоєчасного прийняття) або із змінами, внесеними до нього;
 2. розподілу вільного залишку бюджетних коштів, що утворився  на початок бюджетного періоду, за результатами річного звіту про виконання сільського бюджету за попередній бюджетний період;
 3. розподілу залишків коштів спеціального фонду сільського бюджету за результатами річного звіту про виконання сільського бюджету за попередній бюджетний період;
 4. спрямування коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду сільського бюджету для забезпечення здійснення капітальних видатків;
 5. перевиконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету за підсумками першого кварталу та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду. Факт перевиконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету визнається за умови перевищення доходів загального фонду сільського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі сільського бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків.;
 6. недоотримання доходів загального фонду сільського бюджету за підсумками квартального звіту. Факт недовиконання визнається на підставі офіційного висновку Недобоївської сільської радив разі недоотримання доходів загального фонду сільського бюджету, врахованих у розписі сільського бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків;
 7. зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам коштів сільського бюджету або перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів, а також передачі коштів між загальним та спеціальним фондами сільського бюджету в межах бюджетних призначень;
 8.  збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням Недобоївської сільської ради, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами;

 1. зменшення бюджетних асигнувань за порушення бюджетного законодавства;

10) виникненні  потреби у перерозподілі бюджетних асигнувань у розрізі економічної класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету.

Зазначені пропозиції повинні вказувати чітку, обґрунтовану   причину необхідності внесення змін до сільського бюджету та відповідати таким вимогам:

1) бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального або спеціального фонду сільського бюджету у місяці, якого стосуються такі зміни;

2) не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду сільського бюджету на рік, за винятком внесення змін до рішення сесії сільської ради  про сільський бюджет на відповідний бюджетний період;

3) враховувати фактично виділені асигнування за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування);

4) відповідати вимогам рішення сесії сільської ради про сільський бюджет на відповідний бюджетний період та іншим нормативно-правовим актам;

5) відсутність,на момент внесення змін до розпису асигнувань,зареєстрованої в органах Держказначейства кредиторської заборгованості за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за якими передбачається зменшення асигнувань.

Рішення про внесення змін до сільського бюджету ухвалюються сесією Недобоївської сільської  ради і разом з додатками публікуються на офіційному сайті Недобоївської ОТГ..

 

VІI. Підготовка та розгляд звіту про виконання сільського бюджету Недобоївської об’єднаної територіальної громади

Головне управління Державної казначейської служби України у Хотинському районі складає та подає Недобоївській сільській раді у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду звітність про виконання сільського бюджету за встановленими формами.

Фінансовий відділ сільської ради на підставі звітності забезпечує підготовку проекту рішення про виконання сільського бюджету та інших матеріалів і направляє їх Недобоївській сільській раді для ухвалення сесією. 

Інформація про виконання сільського бюджету за відповідний рік в обов’язковому порядку публікується не пізніше 01 березня року, що настає за звітним у засобах масової інформації, визначених Недобоївською ОТГ.

Публічне представлення інформації про виконання сільського бюджету здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним. Інформація про час і місце публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання сільського бюджету.

Рішення про виконання сільського бюджету ухвалюється сесією Недобоївської сільської ради і разом з додатками публікується на офіційному сайті Недобоївської ОТГ.

Крім того, рішення про виконання сільського бюджету, не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття, публікується у засобах масової інформації, визначених.

Для організації роботи по підготовці і розгляду звіту про виконання сільського бюджету розробляється план заходів, який затверджується наказом Департаменту фінансів обласної державної адміністрації у визначений для здачі звітності термін.

 

 

Сільський голова                                                                  Ю.М.Юзва


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь