Недобоївська територіальна громада
Дністровського району, Чернівецької області
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Комісія з питань захисту прав дитини

Дата: 10.02.2022 20:11
Кількість переглядів: 320

Фото без опису

                                                                                                                                      Додаток 1 до рішення                                                                                                                                                        виконавчого комітету                                                                                                                                                          Недобоївської сільської рад від                                                                                                                                       28.12.2021 р. №128/12-21

              ПОЛОЖЕННЯ про комісію з питань прав захисту дитини Недобоївської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється виконавчим комітетом Недобоївської сільської ради.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про освіту", "Про соціальні послуги", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням, розробленим відповідно до Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 зі змінами.

1.3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

2.Завдання, права та обов’язки Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

2.1. Затверджує індивідуальний план соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, членами міждисциплінарної команди із числа органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема служби у справах дітей, структурних підрозділів сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, уповноважених підрозділів органів Національної поліції, закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення (далі - уповноважені суб’єкти), контролює виконання уповноваженими суб’єктами заходів цього плану відповідно до їх компетенції, забезпечує його перегляд та коригування;

2.2. Розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема: - подання службою у справах дітей Недобоївської сільської ради заяви та документів для реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі, дитини, покинутої у пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я; - доцільності надання дозволу бабусі, дідусю, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини; - доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав; - вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини; - вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини; - вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення способів такої участі; - підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України; - доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав; - визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування; - доцільності встановлення і припинення опіки, піклування; - стану утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників; - стану збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; - розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов'язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами; - доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; - надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів; - забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток; - інші питання, пов'язані із захистом прав дітей.

2.3. Розглядає підготовлені уповноваженими суб’єктами матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій батьки не виконують батьківських обов’язків (існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав), сім’ї, дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове перебування за заявою батьків, сім’ї, в якій вчинено домашнє насильство стосовно дітей та за участю дітей, і за результатами розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо доцільності: - обов’язкового надання соціальних послуг особам, які не виконують батьківських обов’язків, вчинили домашнє насильство чи жорстоке поводження з дитиною; - направлення (в разі потреби) батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до уповноважених суб’єктів, які відповідно до компетенції розробляють і виконують такі програми; - розглядає питання щодо обгрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування) та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату за заявою батьків із визначенням строку її перебування у школі – інтернаті. Під час прийняття рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школиінтернату враховується думка дитини, у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

2.4. Розглядає питання щодо обґрунтованості наявності поважних причин, у зв’язку з якими опікун чи піклувальник несвоєчасно подали заяву для продовження виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (поважними причинами є перебування на лікуванні, причини, через які фізично неможливо своєчасно подати заяву, або наявність об’єктивних обставин, коли опікун чи піклувальник не могли звернутися із заявою, та інші причини, визначені комісією), а також приймає рішення про доцільність виплати допомоги за минулий період.

2.5. Комісія має право: - одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій; - подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія. - залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні організації, громадські об’єднання, суб'єктів підприємницької діяльності (за згодою).

3.Структура комісії

3.1. Комісію з питань захисту прав дитини очолює перший заступник сільського голови Недобоївської сільської ради. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється сектором Служби у справах дітей Недобоївської сільської ради.

3.2. Голова комісії має заступника, який у разі відсутності голови комісії з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження тощо) проводить планові та позапланові засідання, з правом підпису відповідних протоколів засідань комісії.

3.3. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів Недобоївської сільської ради, виконавчого органу Недобоївської сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, заступники керівників органів Національної поліції (органів ювенальної превенції), закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення.

3.4. Персональний склад комісії та зміни до нього затверджуються рішенням виконавчого комітету Недобоївської сільської ради.

3.5. Повноваження голови комісії з питань захисту прав дитини: - організація роботи комісії; - скликання і проведення засідань комісії; - представництво у відносинах з фізичними та юридичними особами; - підпис документів комісії; - здійснення інших повноважень, визначених чинним законодавством та покладених на голову комісії.

3.6. Повноваження заступника голови комісії з питань захисту прав дитини: - сприяння голові комісії в організації роботи комісії; - виконання доручень голови комісії; - за відсутності голови здійснення його повноважень; - виконання інших повноважень, покладених на нього комісією чи її головою.

 

3.7. Повноваження секретаря комісії з питань захисту прав дитини: - прийняття від суб'єктів соціальної роботи матеріалів та підготовка їх для розгляду на засіданні комісії; - формування порядку денного засідань комісії; - ведення протоколів засідань комісії; - оформлення протоколів комісії та витягів з них; - забезпечення ведення діловодства та архіву комісії; - виконання інших повноважень, покладених на нього комісією чи її головою. У разі тимчасової відсутності секретаря комісії виконання його обов'язків покладається на іншого члена комісії. 4.Засідання комісії

4.1. Основною організаційною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

4.2.Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини загальної кількості її членів.

4.3. До участі в засіданнях комісії обов’язково запрошуються повнолітні особи, стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу опіки та піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання. У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі на наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якого такі особи повинні бути попереджені письмово.

4.4. На засідання комісії можуть запрошуватися старости, представники підприємств, установ, організацій, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, що беруть безпосередню участь у розв’язанні проблем конкретної дитини, з правом дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку.

4.5. Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх виконання, подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення або підготовки висновку для подання його до суду.

4.6. Рішення або рекомендації комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

4.7. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення або рекомендацій, викладається в письмовій формі і додається до нього (них).

4.8. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах. 4.9.Внесення будь-яких змін та доповнень до цього Положення чи його скасування здійснюється у тому ж порядку, що і затвердження цього Положення.

 

                                                                                                                                     Додаток 2 до рішення                                                                                                                                                        виконавчого комітету                                                                                                                                                          Недобоївської сільської ради від                                                                                                                                       28.12.2021 р. №128/12-21

                                   Склад комісії з питань захисту прав дитини Недобоївської сільської ради

Голова комісії: Вепрюк Ю.М. – перший заступник голови сільської ради

Заступник голови комісії: Тодосійчук С.Г. – секретар сільської ради

Секретар комісії: Сарахман Т.Д. – провідний спеціаліст сектору Служби у справах дітей

Члени комісії: Галюк О.В. – психолог Недобоївської ЗЗСО;

Настюк Н.А. – психолог Керстенецького ЗЗСО; Брунза Л.Ю. – психолог Ставчанської гімназії;

Бодак А.М. – психолог Долинянської ЗЗСО;

Руснак Я.В. – психолог Ширівецького ліцею;

Гончар О.М. – психолог Зарожанського ліцею;

Дема В.А. – депутат сільської ради; Гриценко Я.В. – дільничий інспектор;

Колісник В.В. – лікар АЗПСМ;

Руснак О.М. – старший інспектор ЮП СП Дністровського РВП ГУНП (за згодою).

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь