Недобоївська територіальна громада
Дністровського району, Чернівецької області
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОРЯДОК видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки

Дата: 14.04.2021 10:16
Кількість переглядів: 746

 

 

Фото без опису

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки,

торгівлі та сільського господарства України
19 лютого 2021 року N 338

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 березня 2021 р. за N 281/35903

                                                                               ПОРЯДОК
                                            видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки (далі - паспорт пасіки).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

ведення ветеринарно-санітарного паспорта пасіки - унесення до паспорта пасіки відомостей щодо процесів, які здійснюються на пасіці, та інформації про ветеринарно-санітарні заходи;

ветеринарно-санітарний паспорт пасіки (далі - паспорт пасіки) - документ, який ідентифікує пасіку та встановлює ветеринарно-санітарний стан бджолиних сімей;

Реєстр ветеринарно-санітарних паспортів пасік (далі - Реєстр паспортів пасік) - єдиний перелік паспортів пасік, зареєстрованих на території України, який формується в електронній формі компетентним органом, та ведеться його територіальними органами з використанням їх матеріально-технічної бази.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про бджільництво" і "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

3. З метою ідентифікації та обліку пасік, обліку кількості бджолиних сімей та декларування ветеринарно-санітарного стану власники пасік або уповноважені ними особи отримують паспорт пасіки та додаток до нього (додаток 1).

II. Видача паспорта пасіки

1. Видача паспорта пасіки здійснюється в день звернення за заявою про видачу паспорта пасіки (додаток 2), що подається власником пасіки або уповноваженою ним особою до територіального органу компетентного органу за місцем проживання власника пасіки або місцезнаходженням пасіки в письмовій або електронній формі (з накладенням кваліфікованого електронного підпису).

До заяви додається заповнений та підписаний власником пасіки або уповноваженою ним особою паспорт пасіки.

2. Після отримання територіальним органом компетентного органу в письмовій або електронній формі заяви про видачу паспорта пасіки та заповненого паспорта пасіки посадова особа територіального органу компетентного органу вносить інформацію до Реєстру паспортів пасік та здійснює видачу паспорта.

3. Під час реєстрації паспорта пасіки йому присвоюється єдиний унікальний номер, який проставляється на титульному аркуші паспорта пасіки посадовою особою територіального органу компетентного органу (з відповідним підписом і печаткою) та вноситься разом з відомостями про пасіку до Реєстру паспортів пасік.

4. До відомостей, що вносяться до Реєстру паспортів пасік, належать:

єдиний унікальний номер;

інформація власника пасіки - найменування та код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) фізичної особи або фізичної особи - підприємця;

місце проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи - власника пасіки;

контактна інформація власника пасіки або уповноваженої ним особи (номер телефону, адреса електронної пошти);

місце фактичного розташування пасіки із зазначенням інформації щодо земельної ділянки (адреса або кадастровий номер земельної ділянки);

кількість бджолиних сімей;

порода (популяція) бджолиних сімей (за наявності);

статус пасіки (зареєстрована/ліквідована).

5. У разі зміни відомостей, зазначених у пункті 4 цього розділу, власник пасіки або уповноважена ним особа надає паспорт пасіки відповідному територіальному органу компетентного органу для оновлення відомостей у Реєстрі паспортів пасік до 15 травня поточного року.

6. У разі невідповідності заяви або паспорта пасіки встановленій формі, а також надання в них неповної інформації (не заповнено всі обов'язкові відомості в заяві або паспорті пасіки), заява та заповнений і підписаний паспорт пасіки повертаються в одноденний строк власнику пасіки або уповноваженій ним особі.

Відмова у видачі паспорта пасіки з інших підстав не допускається.

7. Єдиний унікальний номер складається з таких елементів, що розділяються дефісом:

1) двозначного літерного коду України (UA);

2) коду області, у якій розміщується пасіка, згідно з Кодифікацією адміністративно-територіальних одиниць України (областей, районів (міст));

3) коду району (міста), у якому розміщується пасіка, згідно з Кодифікацією адміністративно-територіальних одиниць України (областей, районів (міст));

4) порядкового номера паспорта пасіки, що починається з одиниці та присвоюється в порядку зростання.

Приклад єдиного унікального номера паспорта пасіки - UA-10-11-1, де:

UA - Україна;

10 - Київська область;

11 - Іванківський район;

1 - порядковий номер паспорта пасіки.

Єдиний унікальний номер не може бути присвоєний іншому паспорту пасіки, навіть після припинення діяльності зареєстрованої пасіки.

8. Паспорт пасіки підлягає заміні на новий у разі його втрати, пошкодження або зміни власника пасіки за заявою власника пасіки або уповноваженої ним особи, що складається в довільній формі та подається до територіального органу компетентного органу.

9. У разі припинення діяльності пасіки власник пасіки або уповноважена ним особа протягом десяти календарних днів письмово інформує про це територіальний орган компетентного органу, що здійснював видачу паспорта пасіки.

Територіальний орган компетентного органу протягом п'яти календарних днів у Реєстрі паспортів пасік змінює статус пасіки із зареєстрованої на ліквідовану.

10. Реєстр паспортів пасік розміщується на офіційному вебсайті компетентного органу. Інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта не підлягає оприлюдненню.

III. Ветеринарно-санітарні заходи

1. Після здійснення ветеринарно-санітарних заходів посадовою особою територіального органу компетентного органу в паспорті пасіки засвідчується її ветеринарно-санітарний стан.

2. Результати ветеринарно-санітарних заходів, у тому числі щорічного весняного обліку пасік, які здійснюються до 15 травня поточного року, вносяться в додаток до паспорта пасіки посадовою особою територіального органу компетентного органу.

 

Директор департаменту
аграрної політики

Денис ПАЛАМАРЧУК

 

Додаток 1
до Порядку видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки
(пункт 3 розділу I)

Ветеринарно-санітарний паспорт пасіки N ____

1. Власник

Юридична особа

Найменування ____________________________________________________

Код згідно з
ЄДРПОУ _____________________________________________________

Фізична особа

_________________________________________________________________
                                                     (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
_________________________________________________________________
                     (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за
                                                                  наявності) та номер паспорта)

2. Характеристика пасіки

2.1. Кількість бджолиних сімей ____
2.2. Порода (популяція) бджіл ___________________________________________________________

2.3. Адреса розміщення пасіки ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                               (у разі розміщення пасіки в декількох місцях зазначаються всі адреси)

3. Ветеринарне обслуговування здійснюється ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                      (найменування органу/установи/особи, якщо це приватний ветеринарний лікар)

Посадова особа,
яка видала
паспорт пасіки

Посада _________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) _____________________________
________________________________________________________________

Підпис та печатка ________________

Власник пасіки
або уповноважена
ним особа

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) _____________________________
________________________________________________________________

Підпис ________________

Дата реєстрації ___ __________ 20__ р.

Додаток до ветеринарно-санітарного паспорта пасіки N ___

N

Дата

Найменування робіт на пасіці (переміщення, ветеринарно-санітарні заходи тощо)

Кількість бджолиних сімей

Примітки
(стан здоров'я бджіл, стан їх розвитку, відмітки за результатами ветеринарно-санітарних заходів та інше)

1

2

3

4

5

____________
Примітка.
 Відомості вносяться власником пасіки або уповноваженою ним особою.

Кожна сторінка повинна бути пронумерована з обов'язковим зазначенням кількості сторінок (наприклад, "1 аркуш з __") у нижній правій частині та містити вгорі єдиний унікальний номер.

Аркуші додатка зшиваються. Місце скріплення завіряється печаткою державного ветеринарного інспектора або офіційного ветеринарного лікаря, або ліцензованого лікаря ветеринарної медицини.

Якщо до паспорта пасіки додаються аркуші для потреб пасічника, такі додаткові сторінки вважаються його невід'ємною частиною, на кожній з таких сторінок проставляються підпис і печатка державним ветеринарним інспектором або офіційним ветеринарним лікарем, або ліцензованим лікарем ветеринарної медицини.

 

Додаток 2
до Порядку видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки
(пункт 2 розділу II)

ЗАЯВА
про видачу ветеринарно-санітарного паспорта пасіки

Прошу видати ветеринарно-санітарний паспорт пасіки, що належить

Юридична особа

Найменування ___________________________________________________

Код згідно з
ЄДРПОУ __________________________________________________

Фізична особа

________________________________________________________________
                                           (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
________________________________________________________________
                  (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за
                                                            наявності) та номер паспорта)

Кількість бджолиних сімей _____.

Порода (популяція) бджіл ___________

Пасіка знаходиться за місцем:

реєстрації фізичної особи

 

 

 

проживання фізичної особи

 

 

 

знаходження юридичної особи

 

 

 

фактичного розташування

 

 

Місце проживання
фізичної особи або
місцезнаходження
юридичної особи
(власника пасіки)

Адреса ______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Місце фактичного
розташування пасіки

Адреса ______________________________________________________
_____________________________________________________________

Кадастровий номер (за наявності) _______________________________

Контактна інформація
власника пасіки або
уповноваженої ним особи

Номер телефону _________________________________________

Адреса електронної
пошти _________________________________________________

та присвоїти їй єдиний унікальний номер.

Пасіка для виробництва меду та інших продуктів бджільництва:

Оператор ринку

 
 

 

Для власного
споживання

 
 

Підпис власника
пасіки або
уповноваженої
ним особи

______________

Прізвище, ім'я,
по батькові
(за наявності)
підписанта

___________________
___________________
___________________
___________________

Додаток: ветеринарно-санітарний паспорт пасіки

Дата ___ ____________ 20__ р.

____________
Персональні дані, вказані в заяві про видачу ветеринарно-санітарного паспорта пасіки, захищаються та обробляються відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" з метою розгляду зазначеної заяви згідно із законодавством.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь