Недобоївська територіальна громада
Дністровського району, Чернівецької області
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Кодекс етики депутатів Недобоївської  сільської ради Дністровського району

Дата: 30.03.2021 15:52
Кількість переглядів: 588

 

Фото без опису

                                                                                             Додаток №1 до рішення

VІII сесії  VІІІ скликання

Недобоївської сільської ради 

Дністровського району

22.03.2021 № 151/8/21


 

 

 

Преамбула

       

         Кодекс етики депутатів Недобоївської  сільської ради Дністровського району Чернівецької області  (далі — Кодекс) встановлює набір етичних принципів і стандартів, на основі яких депутати Недобоївської  сільської ради Дністровського району Чернівецької області   (далі — депутати) здійснюють свою діяльність. 

         Метою Кодексу є встановлення стандартів та правил поведінки для врегулювання ситуацій етичного характеру, що виникають в процесі здійснення депутатами повноважень, покладених на них Конституцією України, законами України та волею виборців.

         Кодекс розроблений на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції».

   

 РОЗДІЛ 1

 Загальні положення

Стаття 1. Загальні вимоги стосовно поведінки депутата.

         1. У своїй діяльності депутат повинен:

- захищати інтереси територіальної громади  та безпосередньо своїх виборців;

- керуватися інтересами і благом територіальної громади, яку він представляє;

- знати положення Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів, які є підставою для його діяльності;

-  виконувати свої обов’язки ретельно, зі старанням, з наміром звітувати за прийняті рішення;

- знати і розуміти демократичні принципи місцевого самоврядування, всебічно сприяти залученню до безпосереднього управління  села  членів територіальної громади;

- взаємодіяти з іншими інституціями громадянського суспільства, громадськими організаціями та органами самоорганізації населення;

- не вдаватися до дій, які могли б спонукати інших до порушення положень законів України і цього Кодексу.

Депутат у своїй діяльності має бути зразком гідності, чесності, порядності та професіоналізму.

Стаття 2. Принципи, якими повинен керуватися депутат під час виконання своїх обов’язків.

1. Відданість інтересам територіальної громади  села.

2. Сумлінність.

3. Доброчесність та прозорість.

4. Об’єктивність та неупередженість.

 5. Відповідальність та підзвітність перед територіальною громадою села

6. Публічність.

7. Компетентність.

Стаття 3. Порядок застосування цього Кодексу.

1. У разі порушення депутатом   сільської ради цього Кодексу головуючий на пленарному засіданні сільської ради або постійна  комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

 (далі- Комісія), може застосувати до нього заходи впливу у порядку, визначеному цим Кодексом та Регламентом роботи сільської ради.

РОЗДІЛ ІІ. 

Правила депутатської етики у Недобоївській  сільській раді,

постійних комісіях Недобоївської  сільської ради та інших

 утворених нею органах

Стаття 4. Присутність на засіданнях.

1. Депутат зобов’язаний особисто бути присутнім і брати участь у засіданнях  сільської ради та її органів, до складу яких його обрано; добросовісно виконувати рішення і доручення сільської ради, постійних та тимчасових контрольних комісій  сільської ради. Відсутність депутата на засіданнях допускається тільки через поважну причину, при цьому депутат зобов’язаний діяти відповідно до порядку, передбаченого Регламентом роботи сільської ради. У разі неможливості прибути на пленарне засідання сільської ради, засідання постійної чи тимчасової контрольної комісій чи іншого органу, до якого обрано депутата, він повідомляє про це секретаря сільської ради, голову відповідної постійної чи тимчасової контрольної комісії, або іншого органу.

Стаття 5. Голосування на засіданнях.

Перешкоджання здійсненню волевиявлення депутата в будь-який спосіб забороняється.

Стаття 6. Правила поведінки депутатів під час пленарних засідань сільської ради, засідань постійних комісій сільської ради та інших утворених нею органах.                                                               

  1.Поведінка депутатів та відносини між депутатами складаються на основі принципу рівності. Кожен депутат зобов’язаний лояльно ставитися до інших депутатів незалежно від їхнього соціального та майнового статусу, раси, віку і статі, етнічного походження, політичних та релігійних переконань.  2.Депутати повинні здійснювати свою роботу, керуючись принципами вільного колективного обговорення, поваги до плюралізму поглядів і думок, недопущення конфліктів, подолання суперечностей у позиціях депутатів шляхом дискусій та компромісів. Депутат не може нав’язувати свою позицію шляхом застосування погроз, ультиматумів та інших подібних дій.

 3.Беручи участь у пленарних засіданнях сільської  ради, засіданнях постійних та тимчасових контрольних комісій сільської ради та інших утворених нею органах, депутати повинні дотримуватися дисципліни та норм етики і, зокрема, правил, передбачених Регламентом роботи сільської ради та цим Кодексом, проявляти ввічливість, толерантність, тактовність та повагу до головуючого на засіданні, депутатів та інших осіб, присутніх на засіданні.

4.Не допускаються індивідуальні та колективні дії депутатів, спрямовані на зрив чи створення перешкод у проведенні засідань.

Зокрема, забороняється:

  1) виступати без дозволу головуючого, в тому числі з питань, що не стосуються визначеного порядку денного;

2) порушувати встановлені Регламентом роботи сільської ради порядок та вимоги стосовно виступів;

3)перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, звуковими пристроями, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо);

4)використовувати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій інших осіб, допускати образи на адресу інших депутатів або інших осіб, державних органів, підприємств, установ та організацій;

5)використовувати в своїх промовах недостовірні та неперевірені відомості;    6)вносити до зали засідань та використовувати під час проведення засідань плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети та технічні засоби, які не мають на меті забезпечення нормотворчої діяльності, чи навпаки, створювати перешкоди у роботі технічного обладнання, що необхідне для проведення засідань;

7)цілеспрямовано чинити дії, наслідком яких може бути пошкодження або знищення майна сільської ради, або майна, яке сільською радою орендується.

5.У разі порушення вимог, викладених у цій статті, головуючий на пленарному засіданні сільської ради, засіданнях постійних та тимчасових контрольних комісій сільської ради та інших утворених нею органах має право:          

 1) закликати депутатів до порядку;

2) винести усне зауваження депутату;

3) звернутися до Комісії зі скаргою про порушення норм цього Кодексу та проханням надати оцінку вчиненим діям та винести рішення на пленарному засіданні про притягнення депутата (депутатів), що порушив (порушили) вимоги цього Кодексу, до відповідальності;

4)закрити пленарне засідання, засідання постійних та тимчасових контрольних комісій сільської ради та інших утворених нею органів з підстав, передбачених Регламентом роботи сільської ради.

 

РОЗДІЛ ІІІ

 

Право на володіння та поширення інформації,

 використання статусу депутата

Стаття 7. Використання депутатом свого статусу у питаннях поширення інформації, дотримання депутатської таємниці.

1. Депутат не повинен використовувати свій депутатський статус в особистих, зокрема корисливих, цілях. Це стосується всіх аспектів діяльності депутата, його відносин з державними органами та органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадськістю та засобами масової інформації.

2. Депутат зобов’язаний використовувати лише в службових цілях і не розголошувати інформацію, яка законодавством віднесена до інформації з обмеженим доступом і стає відомою йому під час виконання депутатських обов’язків.

3. Депутат не може розголошувати інформацію, яка стала йому відома під час здійснення депутатських повноважень, якщо ця інформація:

- стосується питань, які розглянуті на закритих засіданнях сільської ради та її органів;

- стосується таємниць особистого життя депутата, які охороняються законом і стали відомими в зв’язку з розглядом у сільській раді питання про порушення депутатом депутатської етики до винесення рішення по справі про відповідне порушення;

- складає таємницю особистого життя виборця чи іншої особи, що довірена депутату за умови її нерозголошення;

- містить персональні дані осіб, і зазначені особи не надали згоду на її поширення.

4. У разі порушення вимог цієї статті суб’єкт, що виявив такі порушення, звертається зі скаргою до комісії з проханням розглянути справу по суті та винести відповідне рішення на пленарне засідання з метою покарання депутата- порушника.

         

РОЗДІЛ IV.

Правила депутатської етики під час роботи з виборцями, із засобами масової інформації, працівниками виконавчого комітету

Недобоївської  сільської  ради та помічниками-консультантами

Стаття 9. Взаємовідносини депутата з виборцями

1. Депутат несе відповідальність перед своїми виборцями за обіцянки, дані в період передвиборчої кампанії. Депутат повинен об’єктивно ставитися до своїх обіцянок, не давати обіцянок, що завідомо не можуть бути виконані.

2. Депутат повинен сумлінно виконувати свої обов’язки стосовно роботи з виборцями, проводити прийоми громадян, розглядати та надавати відповідь на звернення громадян у строки та в порядку, визначеними законодавством.

3. Депутат повинен вживати всі необхідні заходи, що не суперечать закону, з метою забезпечення прав, свобод і законних інтересів своїх виборців та інших громадян. З метою вирішення проблем громадян та реалізації поставлених ними вимог депутат повинен вносити пропозиції у відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації та інші установи, що відповідальні чи можуть сприяти вирішенню відповідних завдань.

4. При особистому спілкуванні з виборцями депутат повинен намагатися служити прикладом професіоналізму, порядності, демократичності та справедливості; проявляти повагу та терпимість до переконань виборців, традицій, культурних особливостей етнічних і соціальних груп, релігійних конфесій, сприяти міжнаціональній та міжконфесійній згоді; проявляти витримку і коректність, особливо у тих випадках, коли власна позиція депутата не збігається з думкою виборця.

Стаття 10. Взаємодія депутата із засобами масової інформації

1. Депутат не повинен уникати спілкування з представниками засобів масової інформації, особливо з важливих для суспільства питань, а навпаки, намагатися частіше доносити власну позицію, позицію своєї політичної сили чи сільської ради в цілому до відома громадян.

2. Публічні виступи депутата мають бути коректними та виваженими, спрямованими на зміцнення авторитету депутата та сільської ради в цілому.

3. У разі, якщо депутат, виступаючи в засобах масової інформації, на прес-конференціях, мітингах, з будь-якими публічними заявами, піддає критиці діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій та їх посадових осіб і громадян, він повинен використовувати тільки достовірні, перевірені факти.

  Стаття 11. Взаємодія депутата з працівниками виконавчого комітету сільської   ради.

1. Діяльність виконавчого комітету спрямована на забезпечення виконання депутатом своїх депутатських повноважень. Працівники виконавчого комітету повинні сприяти встановленню професійних, конструктивних відносин з депутатом, що є важливим фактором ефективності

діяльності сільської ради. Депутати повинні бути коректними і ввічливими у спілкуванні з працівниками виконавчого комітету сільської ради, демонструвати їм свою повагу та вихованість; те ж саме стосується працівників виконавчого комітету сільської ради.

2.Депутат звертається до працівників виконавчого комітету безпосередньо тільки для виконання депутатських обов’язків, у суворій відповідності до законодавства України.

3. Депутатам забороняється чинити будь-які утиски по відношенню до працівників виконавчого комітету сільської ради, пов’язані з їхніми політичними та релігійними переконаннями, етнічним та соціальним походженням, расою, статтю та віком, майновим статусом.

4. Працівники виконавчого комітету сільської ради мають право звернутися зі скаргою щодо порушення депутатами вимог цього Кодексу, Регламенту роботи сільської ради та законів України на предмет неетичної поведінки депутатів до Комісії, якщо інше не передбачено законодавством України. Ці скарги підлягають обов’язковому розгляду Комісією і передбачають перевірку фактів, що містяться у скарзі, та, у разі виявлення порушень, вжиття заходів відповідного реагування.

РОЗДІЛ V.

Порядок розгляду питань, пов’язаних з порушенням Кодексу, та відповідальність за порушення

        Стаття 12. Порядок розгляду питань, пов’язаних з порушенням Кодексу, та відповідальність за порушення.

1.Дотримання депутатом норм цього Кодексу є важливим елементом для всебічної і об’єктивної оцінки його професійних і особистих якостей.

2.Головним органом у структурі селищної ради, що забезпечує дотримання депутатами правил депутатської етики і, зокрема, вимог цього Кодексу, є постійна комісія сільської ради з питань місцевого самоврядування, законності, забезпечення правопорядку, взаємодії з політичними партіями та громадськістю.

3.За результатами розгляду на своєму засіданні у випадку порушення цього Кодексу Комісія має право застосувати до депутата-порушника один або одночасно кілька таких заходів впливу:

   1) попередження із занесенням до протоколу засідання;

2)рекомендація депутату вжити належних заходів з метою попередження подальших випадків порушень норм і правил депутатської етики.

4. У разі виявлення за результатами розгляду питань щодо порушення депутатами норм депутатської етики ознак злочину або адміністративного правопорушення, Комісія передає матеріали справи до правоохоронних органів.

РОЗДІЛ VII.

Дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції»

Стаття 13. Фінансовий контроль

1.Депутати зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

2.Відповідно до частини 3 ст.45 Закону України «Про Запобігання корупції» особа, обрана депутатом ради подає декларацію кандидата на посаду за минулий рік впродовж п’ятнадцяти календарних днів з дня набуття повноважень в установленому Законом порядку.

 Стаття 14.Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

3. Депутати зобов’язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Депутат зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатись про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, повідомити про запобігання конфлікту інтересів голову відповідної постійної комісії ради або  самостійно публічного оголосити про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

 

 

      Секретар сільської ради                                                     Тодосійчук С.Г.  

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь