Недобоївська територіальна громада
Дністровського району, Чернівецької області
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Проект рішення "Про сільський бюджет на 2018 рік "

Оприлюднення  проекту рішення  Недобоївської  сільської  ради, які виносяться на затвердження 25-ої сесії VІІ скликання

 

Про сільський бюджет на 2018 рік

 

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 1 пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Недобоївська  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2018 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі      32 670 500 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 32 369 400 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 301 100 грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі 32 670 500 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 32 369 400 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 301 100 гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського  бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 26 618 400 грн. та спеціальному фонду 301 100 грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 200 000 гривень.

5. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

 

6. Затвердити відомчу класифікацію видатків сільського бюджету на 2018 рік згідно з додатком 6 до цього рішення.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктів харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі  230 000  грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  Недобоївському сільському  голові Юзві Юрію Михайловичу  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Розпоряднику коштів сільського  бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Дозволити фінансовому відділу Недобоївської сільської ради відповідно до п.7 статті 23 Бюджетного кодексу України в процесі виконання сільського бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі по загальному та спеціальному фондах в межах їх загального обсягу, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

13. Надати право  Недобоївському  сільському голові Юзві Юрію Михайловичу в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних залишків коштів загального та спеціального фондів сільського  бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, з подальшим поверненням коштів до кінця бюджетного періоду.

14.  Відповідно до частини 10 статті 23 і частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України у міжсесійний період сільської ради приймати розпорядження щодо збільшення (зменшення) обсягу дохідної та видаткової частини сільського бюджету в разі надання, збільшення (зменшення) сільській раді обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів області з наступним внесенням змін до рішення про сільський бюджет шляхом подачі цього розпорядження на затвердження чергової сесії сільської ради.

15. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені у частині першій статті 64 Бюджетного кодексу України;

- джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 та частиною першою статті 73 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету;

- джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною 1 статті 64 Бюджетного кодексу України.

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження визначені у частині першій статті 69-1 «Бюджетного кодексу України.

17. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2018 рік у частині фінансування є надходження  визначені ст.72 Бюджетного кодексу України.

- джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені у частині 1 статті 691  Бюджетного кодексу України

18. Відповідно до статей 23 і 108 Бюджетного кодексу України делегувати виконкому сільської ради повноваження у міжсесійний період сільської ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частини сільського бюджету в разі надання (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України бюджету здійснювати їх врахування та розподіл (перерозподіл) між розпорядниками коштів сільського бюджету за погодженням з постійною комісією з питань планування місцевого бюджету , фінансового , соціально-економічного та культурного розвитку громади та подальшим затвердженням на сесії сільської ради .

19. Установити, що в тих випадках, коли керівники бюджетних установ та комунальних підприємств, депутати сільської  ради вносять пропозиції, щодо виділення додаткових асигнувань з  сільського бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків  сільського бюджету в таких же обсягах.

20. Надати право  Недобоївському  сільському голові Юзві Юрію Михайловичу укладати в установленому законом порядку угоди на здійснення передачі міжбюджетних трансфертів між сільським бюджетом та іншими бюджетами.

21. Дозволити здійснювати попередню оплату по фінансуванню робіт з будівництва, реконструкції і капітального ремонту та для передплати періодичних видань, відповідно до Постанови КМУ №117 від 23.04.2014 р. в межах бюджетного періоду.

22. Додатки № 1-6  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

23. Рішення сесії сільської ради «Про  сільський бюджет  Недобоївської  сільської ради  на 2018 рік» набуває чинності з 1 січня 2018 року і діє до 31 грудня 2018 року .

24. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України здійснити опублікування цього рішення у місцевих засобах масової інформації.

25. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань планування місцевого бюджету , фінансового , соціально-економічного та культурного розвитку громади ( Січкар В.Б.).

Доповідає: Миронець Н.Д, начальник фінансового відділу

 

Пояснювальна записка

до проекту бюджету Недобоївської сільської ради на 2018 рік

Дохідна частина сільського бюджету на 2018 рік розроблена на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу.

 При розрахунку дохідної частини сільського  бюджету на 2018 рік було враховано:

 • статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2016 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2017 рік та прогнозні на 2018 рік за
  І сценарієм, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017р. № 411;
 • зміни податкового законодавства щодо індексації ставок, виражених у абсолютних значеннях;
 •  фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами  2016 року та 9 місяців 2017 року.

  доходи сільського бюджету на 2018 рік обраховано в сумі
32 670 500  грн., у тому числі сума доходів:

 1.  загального фонду – 32369,4тис. грн.;
 2.  спеціального фонду 301,1 тис. грн..

доходи сільського бюджету на 2018 рік, у порівнянні із затвердженим на 2017 рік, збільшено на 2074,1 тис.грн. або на 40,80%  у тому числі по:

 • загальному фонду – збільшується на 2003 тис. грн. або на 41,2% (із Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, що становить 59,4% від прогнозного показника доходів загального фонду 2018 року.

Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для розрахунку прогнозних надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб виступає показник витрат на оплату праці (ВОП), який включає в себе:

 • фонд оплати праці найманих працівників;
 • допомога по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 • винагорода за цивільно-правовими договорами.
 • *       прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2018 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:

·     застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб

·     підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;

·     зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначено у сумі 2,6 млрд. гривень;

·     легалізація виплати заробітної плати та інше.

Ріст надходжень 2018 року становить 11% до очікуваного показника 2017 року.

        Розрахунок суми податку на майно, зокрема, плати за землю на 2018 рік проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Збільшення надходжень податку на майно (плати за землю) зумовлено:

 • проведенням інвентаризації земельних ділянок, наданих у користування та оренду;
 • проведення індексації нормативної грошової оцінки землі;
 • переглядом укладених угод на оренду землі та розміру орендної плати.

Прогнозний показник податку на майно (плата за землю) до сільського бюджету на 2018 рік становить  975,00 тис.грн., порівняно із очікуваним показником на 2017 рік, збільшується на 136,00 тис. грн. або на 3,8 %.Розрахунок прогнозної суми податку на майно (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) на 2018 рік проведено з урахуванням податкової реформи у розрізі об’єктів житлової та комерційної нерухомостей, юридичних та фізичних осіб, а також з урахуванням площі об’єктів, і становить 135  тис. гривень..

 • *    сума єдиного податку на 2018 рік становить
  970,00 тис. грн.

З 2015 року розширено базу оподаткування єдиного податку, зокрема віднесено фіксований с/г податок до складу єдиного податку та знято мораторій на щорічну індексацію бази оподаткування податку (нормативної грошової оцінки землі), який діяв з 1995 року.

        У 2018 році збережено спрощену систему оподаткування для платників єдиного податку І – ІV груп, що діє у 2017 році.

Основними платежами спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, субвенція та цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, що відповідно становлять 80,8%, 7,7%, 2,9% та 11,5% від прогнозного показника доходів спеціального фонду місцевих бюджетів на 2018 рік.

 • *       сума власних надходжень на 2018 рік становить
  251,1 тис. гривень.
 • *       сума цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади на 2018 рік становить 50,00 тис. грн.).

З метою збалансування бюджету, визначеного з оптимального розміру його дефіциту та упорядкування сфери  видатків, що є основним завданням бюджетної політики на 2018 рік, виходячи із обмежених можливостей ресурсної частини бюджету видаткова частина проекту сільського бюджету на 2018 рік є обмеженою та спрямована на вкрай нагальні потреби.

 Видатки сільського  бюджету на 2018 рік рівні доходам бюджету та  визначені в розмірі 32 670 ,500  тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 32369,4 тис.грн. та спеціального фонду – 301,10 тис.грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями розраховані із врахуванням подальшого підвищення мінімальної заробітної плати та посадових окладів згідно Єдиної тарифної сітки. Витрати на оплату комунальних послуг і енергоносіїв передбачені з врахуванням виконання натуральних показників в 2017  році та очікуваних видатків у 2018 році.

Видатки на утримання органів влади передбачені в обсязі 4447,0 тис.грн..

На галузь освіта очікуються витрати в 2018 році в сумі 21102,5 тис.г рн. в.т ч. по  загальному фонду за рахунок освітньої субвенції 12366,6 тис. грн., додаткової дотації 2700,00 тис. грн. та Базової дотації в сумі 5734,8 тис. грн. по спеціальному фонду 251,100 тис.грн.

 На  2018 рік визначені кошти для галузі «Культура та мистецтво» в сумі 418,7 тис. грн. по загальному фонду та 418,7 тис. грн.. За рахунок вказаних коштів будуть утримуватися  будинок культури 3

На утримання місцевої пожежної охорони планується направити кошти в сумі 343,6 тис.грн.

Проектом  сільського  бюджету на 2018 рік передбачається  спрямувати бюджетні кошти на благоустрій громади в сумі 109,3 тис.грн.

В 2018 році планується направити кошти сільського бюджету в сумі 230 тис. грн. на виконання місцевих програм.

 

Начальник

фінансового відділу                                                                      Миронець Н.Д.                                                                                                 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь